Obligace – co to je

Obligace je finanční nástroj, který hraje klíčovou roli na kapitálových trzích. Jedná se o dluhový cenný papír, který emitent (obvykle vláda, korporace nebo jiná instituce) vydává s cílem získat kapitál od investorů. Tato investiční forma má dlouhou historii a stala se důležitou součástí moderního finančního trhu.

Jak funguje obligace?

Obligace funguje na jednoduchém principu půjčování peněz. Investor, který kupuje obligaci, vlastně půjčuje peníze emitentovi. Výměnou za tuto půjčku investor obdrží cenný papír, který slibuje, že mu bude vrácen půjčený kapitál v určeném termínu a pravidelné úrokové platby během doby trvání obligace.

Obligace versus akcie

Je důležité rozlišovat mezi obligacemi a akciemi. Zatímco obligace představuje dluhový nástroj, akcie představuje vlastnický podíl v podniku. Investor akcií se stává spoluvlastníkem společnosti a má právo na podíl zisku společnosti a hlasovat na valné hromadě. Naopak investor obligací má právo na pevně stanovené úrokové platby a návrat půjčeného kapitálu, ale nemá vlastnická práva nebo hlasovací práva v emitentovi.

Typy obligací

Existuje mnoho různých typů obligací, včetně následujících:

  • Korporátní obligace: Vydávány korporacemi, slouží k financování jejich provozu nebo investičních projektů.
  • Vládní obligace: Emitovány vládami, jsou považovány za jeden z nejbezpečnějších investičních nástrojů.
  • Komunální obligace: Vydávány městy, obcemi nebo jinými místními institucemi.
  • Firemní obligace: Emitentem jsou soukromé firmy, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze.

Výhody a nevýhody obligací

Obligace mají svá pro a proti, které by měly být brány v úvahu při investování:

Výhody

  • Stálý příjem: Investoři obdrží pravidelné úrokové platby po dobu trvání obligace.
  • Relativní bezpečnost: Vládní obligace jsou obecně považovány za bezpečné investice.
  • Predictabilita: Investoři znají termíny splatnosti a výše úroků předem.

Nevýhody

  • Omezený růst: Obligace nemají potenciál na zisky, který mají akcie.
  • Riziko inflace: Pokud inflace stoupá, může znehodnotit výnosy z obligací.
  • Nezajištěná pohledávka: V případě platební neschopnosti emitenta může investor utrpět ztrátu.

Co se stane, pokud emitent nesplní své závazky?

V případě, že emitent nesplní své závazky, může dojít k situaci nazývané výpadek. Věřitelé, kteří vlastní obligace emitenta, mohou utrpět ztrátu nebo získat pouze částečnou náhradu svých investic.

Jsou vládní obligace vždy bezpečné?

Vládní obligace jsou obecně považovány za bezpečné investice, ale nejsou zcela imunní vůči rizikům. Například v případě ekonomických krizí nebo politických změn může dojít k problémům s platební schopností vlády.

Jaký je rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní hodnotou obligace?

Nominální hodnota obligace je částka, kterou emitent slibuje vrátit investorovi při splatnosti. Tržní hodnota je aktuální cena, za kterou lze obligaci na sekundárním trhu koupit nebo prodat. Tržní hodnota může být vyšší nebo nižší než nominální hodnota v závislosti na změnách na trhu.

Jak mohu investovat do obligací?

Investování do obligací je možné prostřednictvím různých finančních institucí, včetně bank, makléřských společností a fondů. Je důležité provést důkladný výzkum a zvážit své investiční cíle a toleranci k riziku předtím, než se rozhodnete investovat do konkrétních obligací.

Viz také:

Dagmara

Dagmara

Napsat komentář